Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ความจำเป็นในการตรวจ HIV

โดยปกติแล้วเมื่อรู้สึกไม่สบายคนส่วนใหญ่จึงจะพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการป่วยนั้นๆ ซึ่งแพทย์ก็จะทำการซักประวัติ และตรวจร่างกายเบื้องต้น รวมถึงการเจาะเลือด ชุดตรวจ HIV ตรวจเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งการตรวจเลือดด้วย ชุดตรวจ HIV จึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับการอดอาหารก่อนการเตรียมตัวตรวจเลือดนั้นมีเทคนิคในการอดอาหารดังนี้ การอดอาหารเพื่อตรวจเลือดนั้นซึ่งมีเจตนาจะป้องกันไม่ให้ น้ำตาล ไขมันในอาหาร ไปเพิ่มระดับน้ำตาล ไขมัน ในเลือดขณะเจาะเลือด ซึ่งจะทำให้ได้ค่าสูงเกินจริงได้ ซึ่งการอดอาหารแบบนี้จำเป็นต้องงดของขบเคี้ยวทุกชนิด และน้ำผลไม้ ชาเขียว น้ำอัดลม น้ำเกลือแร่ ด้วย แต่ไม่ต้องงดดื่มน้ำเปล่าบริสุทธิ์ที่ไม่มีสารอาหารปน ซึ่งบางคนไม่เข้าใจจึงงดทุกอย่าง ซึ่งกว่าจะได้เจาะเลือดก็กระหายน้ำปากแห้ง

การอดอาหารเพื่อตรวจเลือดแบ่งเป็น 2 กรณี การตรวจเลือด ชุดตรวจ HIV เพื่อคัดกรองเบาหวาน จะไม่อดอาหารก็ได้ โดยแทนที่จะตรวจหาน้ำตาลในเลือด ก็เปลี่ยนไปตรวจหาน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด การตรวจเลือดเพื่อดูไขมันในเลือดถ้าหากเจอค่าไตรกลีเซอไรด์สูงผิดปกติ จะต้องตรวจ ชุดตรวจ HIV ยืนยันอีกครั้งด้วยวิธีการตรวจแบบมีการอดอาหาร ในการตรวจเลือดแต่ละครั้งนั้นจะใช้เลือด ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณเลือดในร่างกายที่มีทั้งหมดประมาณ 5,000 cc. สำหรับสตรีขณะที่มีประจำเดือน ไม่ควรตรวจเลือด ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อความแม่นยำของผลการตรวจที่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

หลายคนอาจจะรู้สึกสงสัยว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องตรวจเลือดเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะเมื่ออายุเริ่มมากขึ้น และการตรวจเลือด ชุดตรวจ HIV ยังเป็นหนึ่งในแผนของการตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละโรงพยาบาลกันอีกด้วย สำหรับเหตุผลที่เราควรได้รับการตรวจเลือดนั้นก็จะได้แก่ 1. การตรวจเลือดเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยการเกิดโรคต่างๆ ภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี จึงช่วยป้องกันโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ ช่วยให้ทราบว่าร่างกายเจ็บป่วยหรือกำลังเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอะไรอยู่บ้าง ทำให้สามารถวางแผนการรักษาโรคได้อย่างทันทวงที ชุดตรวจ HIV โดยเฉพาะถ้าทราบผลตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกก็จะสามารถรักษาโรคให้หายขาดหรือใช้เวลาในการรักษาไม่นานจนเกินไป อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด โรคตับอักเสบ โรคไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะไตวาย เป็นต้น เป็นวิธีที่ช่วยให้เราทราบว่าควรปฏิบัติตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและไม่เกิดการเจ็บป่วย การตรวจเลือด ชุดตรวจ HIV ในผู้ป่วยบางประเภทยังช่วยป้องกันการกระจายหรือการแผ่เชื้อของโรคได้เป็นอย่างดี เช่น ในโรคเอดส์ เป็นต้น

การตรวจเลือดจึงจัดเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นอวัยวะภายในร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพและทำงานผิดปกติ ชุดตรวจ HIV ดังนั้นถ้าอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และห่างไกลจากโรคร้ายแรงก็อย่าลืมตรวจเลือดเป็นประจำในทุกปี หรือตรวจตามคำสั่งของแพทย์รวมไปถึงปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดก็จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง

เครดิต - http://www.sigma-laboratory.com